Tillslagskurs är på väg till Åland!

Det drar ihop sig för tillslagskurs i Hammarland.

Eijas Feodoroffs grundläggande budskap är att alla fotbollsspelare ska besitta förmågan att ”bestämma över bollen”. Att ha kunskap om de olika verktyg som finns gällande tillslag, för att få en fungerande tillslagsteknik i de många olika matchsituationer som en spelare ställs inför.

Veckoslutet 11 – 13 september besöker Eija och hennes team Åland. Vi har nu ett preliminärt program klart för de som anmält sig till Camp 1 och Camp 2. Informationen sänds separat till varje deltagare per post eller e-post.

Se mera info om deltagare, hålltider och övrig info i bilagan nedan.

Viktigt! Det är inte tillåtet att videofilma någon gång under kursen. Att ta foton är däremot helt i sin ordning (gäller deltagare, föräldrar och alla övriga personer).

Mera info om Tillslagskursen 11-13 sep

Senaste inlägg

Scroll to Top