Föreningens sektioner

Den operativa verksamheten sköts ute i respektive sektion. Dessa sektioner/utskott planerar och budgeterar för sitt verksamhetsområde. Sektionernas målsättning är att upprätthålla en stimulerande och intressant verksamhet inom de ekonomiska ramarna som styrelsen godkänt.

Fotboll – Seniorsektionen 2022

  • Magnus Gunnarsson +358 44 0305653
  • John Johansson

Fotboll – Juniorsektionen 2022

  • Jeanette Alén
  • Jessica Broo
  • Andreas Sjöström
  • Heidi Roos
  • Jane Carlsson

Boule 2022

  • Tore Jansson
  • Anders Granskog
  • Agneta Gustavsson

Friidrott 2022

Inget utskott valdes på höstmötet

Skidor 2022

Inget utskott valdes på höstmötet 2020 men Charlotte Mattsson fortsätter att hjälpa till med skidoteket, precis som hon har gjort i många år. Tel: +358 457 5267037

Volleyboll 2022

Inget utskott valdes på höstmötet
Kontaktperson: Joanna Carlson

Scroll to Top