Föreningens sektioner

  • Den operativa verksamheten sköts ute i respektive sektion. Dessa sektioner/utskott planerar och budgeterar för sitt verksamhetsområde. Sektionernas målsättning är att upprätthålla en stimulerande och intressant verksamhet inom de ekonomiska ramarna som styrelsen godkänt.

Fotboll – Seniorsektionen 2023

  • Magnus Gunnarsson +358 44 0305653
  • John Johansson
  • Jonas Welander

Fotboll – Juniorsektionen 2023

Inget utskott valdes på höstmötet. Kontakta lagledare här.
 

Boule 2023

  • Tore Jansson

Friidrott 2023

Inget utskott valdes på höstmötet

Skidor 2023

Inget utskott valdes på höstmötet 2022 men Charlotte Mattsson fortsätter att hjälpa till med skidoteket, precis som hon har gjort i många år. Tel: +358 457 5267037

Volleyboll 2023

Inget utskott valdes på höstmötet
Kontaktperson: Joanna Carlson

Rulla till toppen