Föreningen

Hammarlands Idrottsförening r.f. – 1941

Historia

I slutet av 1930-talet började man i Hammarland organisera idrottsverksamheten som en underavdelning till Hammarlands Ungdomsförening (HUIA, Hammarlands Ungdomsförenings Idrottsavdelning). Senare runt år 1940 föreslog man att Idrottsavdelningen skulle bli en fristående förening, varvid man valde föreningens första styrelsen.

Året efter 1941 registrerades således den fristående föreningen Hammarlands Idrottsklubb r.f. Mera om detta kan man läsa i historiken som skrevs vid föreningens 60 års jubileum år 2001.

Idag

Idag sköts föreningen av en styrelse som fattar centrala beslut. Ansvaret för den operativa verksamheten är delegerat till olika utskott/sektioner som planerar och budgeterar för de olika verksamhetsområdena. Alla utskott/sektioner har en representant i föreningens styrelse.

Vår verksamhet

Föreningen organiserar verksamhet i följande idrotter:

Alla aktiva inom föreningen betalar en aktivitetsavgift. Man kan även bli medlem i föreningen där en årlig medlemsavgift uppbärs. Mera om föreningens avgifter kan du läsa här.

Rulla till toppen