Föreningens styrelse

Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.

Styrelsen arbetsområde är att följa upp föreningens regelverk (policys), verksamhetsplan och målsättningar.

HIK Styrelse år 2023 

 • Ordförande
  Annica Mattsson
  +358 405762021
 • Viceordförande
  Petra Sandqvist
 • Sekreterare
  Andreas Häger
  +358 401543435
 • Vicesekreterare
  Frédéric Massart
 • Ledamot
  Jonathan Liewendahl
  +358 73428716
 • Ledamot
  Kim Grönqvist
 • Suppleant
  Kim Blomqvist
 • Suppleant
  Anna Häger

  Samt roll utanför styrelsen:
 • Kassör
  Magnus Gunnarsson
  +358 440305653
Rulla till toppen