Föreningen inbjuder till höstmöte

Söndagen den 20 november är det dags för höstmöte igen. Styrelsen välkomnar alla nuvarande och blivande medlemmar till klubbrummet kl 18.30. Stadgeenliga ärenden behandlas. Agenda med förslag till styrelsemedlemmar: Höstmöte_agenda _20.11.2022.docx

verksamhetsplan 2023.docx (1)

Under övriga ärenden finns förslag till stadgeändring gällande antalet styrelsemedlemmar samt några andra justeringar/tillägg Stadgar HIK förslag till ändring nove 2022.

Föreningens policydokument måste godkännas en gång per år så de kommer att ingå som en punkt. Under övriga ärenden kommer även information om den pågående planeringen av en 18 håls discgolfbana. Bansträckningen är främst på församlingens mark där föreningen har tillstånd att dra skidbana.

Vi informerar även om planerna för att bygga ett utegym på Hammarvallen i samarbete med Folkhälsan i Hammarland och kommunen.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer till mötet för att delta i diskussionerna.

Lite servering blir det också.

Varmt välkomna!

Å styrelsens vägnar

Annica Mattsson, ordförande

För den som inte kan delta på plats finns det möjlighet att delta digitalt via Google Meet https://meet.google.com/iuk-xvcv-qrd

 

Senaste inlägg

Ny styrelse valdes på höstmötet

På föreningens höstmöte 20 november valdes följande styrelse Ordförande: Annica Mattsson tel +358 405762021 Viceordförande: Petra Sandqvist Sekreterare: Andreas Häger Vicesekreterare: Frédéric Massart Ledamot: Jonathan

Läs mer »

Förnyade arrendeavtal

Föreningen har arrendeavtal med markägare för motionsbanan och för parkeringen vid Hammarvallen. Avtalen är med två olika markägare och nuvarande går ut under 2022. Ikväll

Läs mer »
Scroll to Top