Länk till vårmötet samt bilagor

Föreningens vårmöte 10 april 2022

Kl 18.30 i klubbrummet eller via google meet. Länk till mötet:

https://meet.google.com/vsm-ryik-pxx

 

Föredragningslista

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av två (2) protokolljusterare för mötets protokoll
  3. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat.
  4. Föredragning av årsberättelsen.
  5. Resultat- och verksamhetsgranskningsberättelse, beslut om fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
  6. Val till valberedning kan göras om det finns förslag – inga förslag inkomna på förhand
  7. Övriga av styrelsen till behandling föreslagna ärenden.

Inga övriga ärenden inkomna på förhand

Bokslut_ej_underskrift_2021

verksamhetsberättelse 2021

Varmt välkomna

//Styrelsen

Senaste inlägg

Scroll to Top