HIK jobbar för jämställdhet

På styrelsemötet 4 januari rivstartade föreningen med att anta de jämställdhetsmål som Ålands Idrott gjort upp för 2020-2022. Ålands Idrott har satt upp jämställdhetsmål som slagits fast av idrottstinget enligt följande:

Den åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål ʺDet övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsenʺ.

Specifika mål:

• Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.

• Idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön.

• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön skall vara representerat med mindre än 40 %.

• Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

• Ha en modell för kontinuerligt jämställdhets- och inkluderingsarbete när projektperioden är slut.

Föreningen har också utarbetat en handlingsplan som vi redan börjat jobba efter, vi tar sedan ett steg i taget och hoppas få en mer jämställd verksamhet under de kommande åren, inte bara jämställdhet enligt kön utan också åldersmässigt.

/Styrelsen

gm Annica Mattsson

Senaste inlägg

Tränarduon fortsätter!

Vi kan glatt meddela att Andreas ”Ante” Rosenberg och Kristoffer ”Ecki” Eklund fortsätter sitt arbete som tränare för HIK herrlag även säsongen 2023. Upplägget ser

Läs mer »

Ny styrelse valdes på höstmötet

På föreningens höstmöte 20 november valdes följande styrelse Ordförande: Annica Mattsson tel +358 405762021 Viceordförande: Petra Sandqvist Sekreterare: Andreas Häger Vicesekreterare: Frédéric Massart Ledamot: Jonathan

Läs mer »
Rulla till toppen