HIK jobbar för jämställdhet

På styrelsemötet 4 januari rivstartade föreningen med att anta de jämställdhetsmål som Ålands Idrott gjort upp för 2020-2022. Ålands Idrott har satt upp jämställdhetsmål som slagits fast av idrottstinget enligt följande:

Den åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål ʺDet övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsenʺ.

Specifika mål:

• Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.

• Idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön.

• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön skall vara representerat med mindre än 40 %.

• Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

• Ha en modell för kontinuerligt jämställdhets- och inkluderingsarbete när projektperioden är slut.

Föreningen har också utarbetat en handlingsplan som vi redan börjat jobba efter, vi tar sedan ett steg i taget och hoppas få en mer jämställd verksamhet under de kommande åren, inte bara jämställdhet enligt kön utan också åldersmässigt.

/Styrelsen

gm Annica Mattsson

Senaste inlägg

Ny styrelse valdes på höstmötet

På föreningens höstmöte 20 november valdes följande styrelse Ordförande: Annica Mattsson tel +358 405762021 Viceordförande: Petra Sandqvist Sekreterare: Andreas Häger Vicesekreterare: Frédéric Massart Ledamot: Jonathan

Läs mer »

Förnyade arrendeavtal

Föreningen har arrendeavtal med markägare för motionsbanan och för parkeringen vid Hammarvallen. Avtalen är med två olika markägare och nuvarande går ut under 2022. Ikväll

Läs mer »
Scroll to Top