Stöd föreningen genom att betala medlemsavgift

HIK, som alla ideella föreningarna beroende av sina medlemmar. Föreningen vill bedriva en verksamhet som erbjuder så många som möjligt, i olika åldrar, en meningsfull fritid. Verksamheten behöver bedrivas tillsammans med medlemmarna.

För att kunna skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet som tilltalar så många som möjligt behöver vi både aktiva och stödmedlemmar. Genom att betala medlemsavgift så hjälper du oss att fortsätta bedriva den verksamhet som föreningen har just nu men också att utveckla verksamheten. Alla aktiva medlemmar måste naturligtvis betala medlemsavgift men även om man inte själv är aktiv så kan man stöda verksamheten som stödmedlem.

Styrelsen ha rmånga ideer och planer för de kommande åren och vi kommer att presentera planerna allteftersom planeringen fortskrider. Klubbhuset behöver bl.a renoveras och klubbhuset är en förutsättnig för att bedriva verksamhet.

Föreningen hoppas många vill vara med och hjälpa till med föreverkligandet av planerna genom att betala medlemsavgiften. Avgiften är 20€ för personer 18 år och äldre och 10€ för personer under 18 år.

Mottagare: Hammarlands Idrottsklubb rf

Kontonummer: FI71 6601 0002 1417 03

Meddelande:

Medlemsavgift 2021
Namn:
Födelseår:
e-mail:

Senaste inlägg

Ny styrelse valdes på höstmötet

På föreningens höstmöte 20 november valdes följande styrelse Ordförande: Annica Mattsson tel +358 405762021 Viceordförande: Petra Sandqvist Sekreterare: Andreas Häger Vicesekreterare: Frédéric Massart Ledamot: Jonathan

Läs mer »

Förnyade arrendeavtal

Föreningen har arrendeavtal med markägare för motionsbanan och för parkeringen vid Hammarvallen. Avtalen är med två olika markägare och nuvarande går ut under 2022. Ikväll

Läs mer »
Scroll to Top