Föreningens höstmöte hölls 22 oktober 2020

Torsdagen den 22 oktober kl 18.30 höll föreningen sitt årliga höstmöte. Pga av den pågående pandemin hölls samtidigt årets vårmöte som hade skjutits upp från våren. På mötet valdes Catrin Häggblom till ordförande för mötet och Karita Holmberg till sekreterare för mötet.

Bokslutet för 2019 godkändes och den sittade styrelsen beviljades ansvarsfirhet för verksamhetsåret 2019. Budgeten och verksamhetsplanen för 2020 godkändes. Till föreningens styrelse valdes Annica Mattsson som ordförande, till övriga medlemmar valdes Magnus Gunnasrsson, Lillemor Eckerman, Britt-Marie Jansson, Thomas Danielsson och Simon Karlsson. Till suppleanter i styrelsen utsågs Heidi Roos och Jonathan Liewendal.

Till utskottet för seniorfotboll valdes: Magnus Gunnarsson, Simon Karlsson, Andreas Jansson och Robin Wikström. Till innebandyutskottet valdes: Thomas Danielsson, Markus Danielsson, Thony Danielsson och Fredrik Bergman.

Avgående styelsen tackades för sin insats.

Protkollet kommer att bifogas här när det är justerat

Senaste inlägg

Scroll to Top