Föreningens avgifter

Alla aktiva inom föreningen betalar en aktivitetsavgift. Avgiften används för att finansiera verksamheten. Man kan även bli medlem i föreningen där en årlig medlemsavgift uppbärs. De personer som jobbar i styrelsen och utskotten gör detta på ideell basis, därför välkomnar man alltid hjälp av medlemmar, föräldrar, ungdomar och barn.

AKTIVITETSAVGIFT

De olika verksamhetsområdena (sektionerna) beslutar själva om man skall uppbära en årlig aktivitetsavgift eller inte. Aktivitetsavgifter som uppbärs används för att finansiera delar av verksamheten. 

MEDLEMSAVGIFT

Endast fysika personer kan vara medlemmar i föreningen HIK. Föreningen upprätthåller ett medlemsregister och fakturerar årligen ut en medlemsavgift till föreningen medlemmar. Om man önskar avsäga sig sitt medlemsskap bör man skriftlingen meddela föreningen.

Alla aktiva idrottare som tar del av föreningens ordinarie verksamhetsomården skrivs automatiskt in som medlem i föreningen. Verksamhet som är ”event” såsom t.ex. Eckerö Linjen SportsCamp bepliktigar inte till medlemsskap i föreningen. 

Rulla till toppen