Föreningens styrelse

Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.

Styrelsen arbetsområde är att följa upp föreningens regelverk (policys), verksamhetsplan och målsättningar.

HIK Styrelse år 2024 

 • Ordförande
  Marie Seppälä
 • Sekreterare
  Kim Grönqvist
 • Ledamot
  John Johansson
 • Ledamot
  Frédéric Massart
 • Ledamot
  Petra Sandqvist
 • Suppleant
  Kim Blomqvist

  Samt roll utanför styrelsen:
 • Kassör
  Magnus Gunnarsson
Rulla till toppen