Föreningens styrelse

Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.

Styrelsen arbetsområde är att följa upp föreningens regelverk (policys), verksamhetsplan och målsättningar.

HIK Styrelse år 2022 

 • Ordförande
  Annica Mattsson
  +358 405762021
 • Vice Ordförande
  Jonathan Liewendahl
  +358 73428716
 • Sekreterare
  Heidi Roos
  +358 401793100
 • Vice Sekreterare
  Simon Karlsson
  +358 405644400
 • Kassör
  Magnus Gunnarsson
  +358 440305653
 • Materialansvarig
  Andreas Häger
  +358 401543435
 • Suppleant
  Jenny Herrgård
 • Suppleant
  Anna Häger
Scroll to Top