HÅLLBARHETSpolicy

Välmående medlemmar, ledare och volontärer
Medlemmarna är kärnan i föreningen och föreningens verksamhet baseras på medlemmarnas önskemål. Vår strävan är att god sammanhållning möjliggör att våra medlemmar kan utvecklas som idrottare och människor Varje medlem ska känna igen sig i föreningens vision. Det innebär att vi gör vårt yttersta för att värna om föreningsdemokrati och skapa möjligheter för alla att delta i våra aktiviteter, oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter, ålder, modersmål eller funktionsvariationer. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Föreningen är stark genom sina medlemmar och ska erbjuda utbildningar till befintliga och nya ledare så att de kan utvecklas och genom dem utveckla verksamheten.

Klimatsmarta resor
Våra idrottare och dess ledare reser med färja och samkör. Samordnar och eftersträvar att juniorträningar för olika åldrar inom samma idrott arrangeras på samma kväll och tid. Detta för att minska antalet gånger föräldrar eller anhörig person behöver köra för hämtning och lämning. Syftet är dubbelt, dels att minska antalet bilresor för miljömässiga skäl och även minskar stressnivån. Det bidrar till att barn och unga ges möjlighet att hålla på med flera idrotter.

Integration och jämställdhet 
Föreningen har antagit de jämställdhetspolicyn som Ålands Idrott slagit fast och strävar efter jämställdhet både när det gäller kön men också gällande ålder. Vi välkomnar då alla till våra evenemang och poängterar också alltid att om man går med i föreningen har man stor möjlighet att påverka vilka evenemang vi ska ordna och satsa på. I vår styrelse i formella medlemsgrupper och på kansliet strävar vi alltid efter att ha en så stor diversitet som möjligt vad gäller t.ex. kulturell och språklig bakgrund, kön, ålder och funktionsvariation. 

Ekonomi skall inte vara ett hinder
Föreningen strävar till att hålla verkligt låga avgifter för aktiviteterna så att ekonomin inte ska vara ett hinder för att delta. Volontärarbete inom föreningen är grundpelaren för en frivilligorganisation. Delningsekonomi av lokaler, utrustning och resurser möjliggör att tröskeln till att delta i föreningens aktiviteter sänks. Gemenskap och möjlighet till laganda ska inte vara beroende på någons ekonomiska eller sociala bakgrund.

Smarta evenemang, representation och inköp
En stark föreningen har också styrkan att leda genom exempel. Eftersom föreningen är en konsument av varor och tjänster ska all konsumtion användas som en möjlighet att visa omvärlden hur vi kan göra hållbara val. Vid sällanköp väljer vi i första hand begagnade eller ”upcyclade” varor. Då dagligvaror köps in är de i största miljömärkta. Minimering av inköp och förpackningsmaterial tas i beaktande då föreningen strävar efter att inte ge upphov till något avfall. Vid utflykter följer vi ”leave no trace”-principen. Vid arrangerade av olika typer av evenemang väljer vi lokaler och leverantörer som deltar i program för hållbarhetscertifieringar eller som innehar certifieringar. Vi serverar vegetarisk, lokalproducerad, säsongsbetonad och ekologisk mat så långt som möjligt och tar dieter och allergier i beaktande. Om vi köper kött är det åländskt naturbeteskött eller motsvarande. Vi försöker hitta alternativ till långväga varor och då inköp av dessa varor i undantag sker, som kaffe och te, väljer vi ekologiska och Fairtrade-märkta produkter. Att tänka annorlunda i sin konsumtion handlar om att våga tänka i nya banor. Det handlar om ett mod att göra aktiva val för det vi verkligen står för.

Rulla till toppen